Էլեկտրական լարում: Վոլտաչափ:

Էլեկտրական հոսանքը լիցքավորված մասնիկների ուղղորդված շարժում է, որն առաջանում է, երբ էլեկտրական դաշտի կողմից նրանց վրա ուժ է ազդում և հետևաբար աշխատանք է կատարվում:
Հոսանքի աշխատանքը համեմատական է տեղափոխված լիցքի քանակին՝ q-ին, հետևաբար նրա հարաբերությունը այդ լիցքի քանակին հաստատուն մեծությունէ և  կարող է բնութագրել էլեկտրական դաշտը հաղորդչի ներսում: Այդ ֆիզիկական մեծությունը կոչվում է լարում և նշանակվում է U տառով:
Լարումը  ցույց է տալիս տվյալ տեղամասով 1Կլ լիցք անցնելիս էլեկտրական դաշտի կատարած աշխատանքը:
Լարումը սկալյար ֆիզիկական մեծություն է, որը հավասար է դաշտի կատարած աշխատանքի  հարաբերությանը հաղորդչով տեղափոխված լիցքի քանակին:

U=A/q

Էլեկտրական լարման միավորը կոչվում է վոլտ (Վ) հոսանքի առաջին աղբյուր ստեղծող Ա. Վոլտայի պատվին:

  այն լարումն է, որի դեպքում շղթայի տեղամասով 1Կլ լիցք տեղափոխելիս էլեկտրական դաշտը կատարում է 1Ջ աշխատանք:

1Վ=1Ջ1կլ=1Ջ/Կլ

Գործածվում են նաև 1մՎ, 1կՎ և 1ՄՎ միավորները:
Ընդ որում՝
1մՎ =103Վ1կՎ =103Վ1ՄՎ =106Վ
Լարումը չափող սարքը կոչվում է վոլտաչափ:
1173714.jpg
Էլեկտրական շղթային վոլտաչափ միացնելու դեպքում անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ կանոնները.
 1. Վոլտաչափի սեղմակները միացվում են էլեկտրական շղթայի այն կետերին, որոնց միջև անհրաժեշտ է չափել լարումը՝ չափվող տեղամասին զուգահեռ:
 2. Վոլտաչափի «+» նշանով սեղմակն անհրաժեշտ է միացնել էլեկտրական շղթայի չափվող տեղամասի այն կետի հետ, որը միացված է հոսանքի աղբյուրի դրական բևեռին, իսկ «» նշանով սեղմակը՝ բացասական բևեռին:

 

Քիմիա/օքսիդ

Օքսիդներ

Օքսիդեների սահմանումը֊2 տարրի ատամներից կազմված այն բարդ անօրգանական նյութերը,որոնցից մեկը թթվածինն է,մինուս 2 օքսիդացման աստիճանում,կոչվում են օքսիդներ։

Ընդհանուր բանաձևը֊ RxOy

Նյութ֊Պարզ,բարդ

Պարզ նյութեր են

•ոչ մետաղները( ջրածինը H²,հելիումը He, թթվածինը O²,սիլիցիում Si և այլն

•մետաղները(կալցիումը Ca, երկաթը Fe,պղինձը Cu,արծաթը Ag և այլն )

Բարդ նյութերն են

•Օրգանական նյութերը ( ածխածնի միացումների մեծ մասը)

•Անօրգանական ՝( որոնք մոտավորապես կես միլիոն են) օքսիդներ,թթուներ,հիմքեր,աղեր և այլ նյութեր։

Օքսիդներ

•հիմնային օքսիդներ ֊Na²O,CaO,K²O,CuO,BaO,FeO և այլն

•թթվային օքսիդներ առաջացնում են ոչ մետաղները և փոփոխական օքսիդացման աստիճան ցուցաբերող մետաղները բարձրագույն օքսիդացման աստիճաններով ֊ P²O³,SO²,N²O⁵,SO³,J²O⁷,CrO³,Mn²O⁷ և այլն

•երկդիմի(ամֆոտեր) օքսիդներ֊BeO,ZnO,Al²O³,Cr²O³ և այլն

•անտարբեր (աղ չառաջացնող) օքսիդեներ֊N²O,NO,SiO և այլն

Homework

Ex. 1

When was the last you traveled –
by train? – Two years ago.
by car? – One hour ago.
by plane? – Three months ago.
Where did you go? – By train I went to Georgia. By car I came home from school. By plane I came to Armenia from the USA.
How long did you journey take? – For the train, it took around 4 hours. For the car, it took around half an hour. For the plane, it took around 12 hours.

Ex. 2

the quickest – the plane
The cheapest – the train
The most comfortable – the train
The most convenient – the car

Homework

NEF Vocabulary. ex 6 a/ write strong adjectives

 • We had out English exam this morning. I hope I’ve passed.
 • Pete couldn’t answer any questions, so he thinks he has failed.
 • Our teacher said that we’ve all achieved a lot this year.
 • I’ve left you a list of instructions on the kitchen table. Make sure you follow them!
 • Meeting Bra Pitt was an amazing experience.
 • My sister left Werwick University after she got her degree.
 • Being able to use a computer is a very useful skill.
 • I’m thinking of going on a computer course.
 • You can only apply for this job if you’ve got a qualification in website design.
 • You’ve all made a lot of progress this year. Well done!
 • I always get nervous before I take an exam.
 • I made sure that I’d answered all the questions and then I handed in my test paper.

Վերլուծություն/գրականություն

<<Չեմ կարողանա, չեմ կարողացել, չեմ էլ կարողանալու>> Խորխե Բուկայ

Մեր ոգին է, որ մեզ տալիս է ազատություն ցցերից կամ հակառակը՝ էներգիա նրանց հպատակության ներքո ապրելու:

Պատմվածքի փիղնել գամված էր ցցից, բայց չէր փորձում փախչել, ազատվել դրանից, քանիոր կարծում էր, որ չի կարող: Նա փորձել էր փախչել փոքր տարիքում, բայց եղել էր թույլ և ուժը չէր պատել, սակայն մեծ անալունպես, նա կրկին չէր փորձել, քանիոր մտածել էր,որ էլի նույն թույլն է, որ չի կարող:

Մենք պետք է ազատվենք այդ ցցերից, որոնց մենք գամված են: Յուրաքանչյուրիս կյանքում էլ կան բաներ, որոնք մեզ թույլ չեն տալիս անել ինչոր բան, կամ հասնել մեր լիարժեք ազատությանը:

Պատմվածքի փիղը չէր փախչում, քանիոր մտածում էր,որ չի կարող, բայց ոչարող էր, ուղղակի էտպես էր մտածում, քանիոր մանկուց չէր կարողացել:

Մենք՝ մարդիկս էլ ենք էտպիսին,մենք ասում ենք, որ չենք կարող, բայց իրականում կարող ենք,մեզ ուղղակի հարկավոր է կամքի ուժ

<<Երեխաները մենակէին>> ԽորխեԲուկայ

Մենք կարող ենք, եթե կողքից չասեն, որ չենք կարող: Հասարակության, շրջապատի կարծիքը հաճախ մարդկանց վրա վատ ազդեցություն է ունենում, բայց ամենից շատ ազդեցություն է ունենում չես կարողանա արտահայտությունը:

Պատմվածքի վեց ամյա տղան հերոսաբար հրդեհի ժամանակ պատուհանը կոտրելով, ծառով իջել էր իրենից փոքր եղբոր հետ: Բոլորը զարմացած էին, թե նա ինչպես է կարողացել անել դա, և երբ բոլորը այդ հարցն էին տալիս, հրշեջային ծառայության պետը ասաց, որ նա կարողացել է, քանի որ , ոչ ոք չի եղել, որ ասի չի կարող:

Մենք՝ մարդիկս, շատ բաներ չենք կարողանում, քանի որ մեզ այդպես են ասել, մեզ այդպես են սովորեցրել, մեզ մեծացրել են այդ կարծրատիպը մեր մեջ ստեղծելով: Ոչ, մենք կարող ենք, եթե փորձենք ու չլսենք մյուսների կարծիքը շատ լավ էլ կարող ենք անել ամեն բան, նույնիսկ անհնարինը:

Հասարակությունը, շրջապատը չգիտեն յուրաքանչյուրիս միջի թաքնված ուժի մասին, նախանձից, չկամությունից, թերահավատությունից մյուսին ասում են, որ չի կարող:

Մյուսն էլ լսելով այդ արտահայտությունը համակերպվում է, որ չի կարող, սակայն միշտ չի, որ համակերպվում են: Կան համառներ, կան մարդիկ, որոնք երբեք չեն համակերպվի…մեր հասարակությանը նման մարդիկ շատ ենք պետք:

էԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔ

Էլեկտրական լիցքերը կարող են տեղաշարժվել, հաղորդվել, առաջացնելով էլեկտրական հոսանք: Ըստ իրենց լիցք հաղորդելու հատկության, նյութերը բաժանվում են հաղորդիչների և մեկուսիչների:
 
Էլեկտրականության հաղորդիչներ են. մետաղները, գրաֆիտը, մարդու և կենդանիների մարմինները, խոնավ հողը և այլն։
Ոչ հաղորդիչներ կամ մեկուսիչներ են. ապակին, չոր փայտը, ռետինը, մարմարը և այլն։
Հաղորդիչներով լիցքավորված մասնիկների ուղղորդված շարժումը, որի արդյունքում տեղի է ունենում լիցքի տեղափոխություն, կոչվում է էլեկտրական հոսանք:
էլեկտրական հոսանքով են աշխատում բազմաթիվ կենցաղային սարքեր:
85c32b8bb97ef198923b6eb99af2ca1c.jpg    technika_podarok.jpg
Էլեկտրական հոսանքի առաջացման համար անհրաժեշտ են հոսանքի աղբյուրներ և հաղորդալարեր, որոնց միջոցով էլեկտրական հոսանքն էլեկտրակայաններից մեր բնակարաններ կհասնի:
Էլեկտրակայանները, գալվանական տարրերը, կուտակիչները կոչվում են հոսանքի աղբյուրներ:
Հոսանքի աղբյուրներն ունեն երկու բևեռ` դրական «+» և բացասական «»: Հոսանքի աղբյուրը սարքին պետք է միացնել այնպես, որ աղբյուրի «+» բևեռը համընկնի սարքի «+» բևեռին, իսկ աղբյուրի «» բևեռը` սարքի «» բևեռին:
Էլեկտրական սարքը աշխատեցնելու համար այն հաղորդալարերով միացնում են հոսանքի աղբյուրին՝ կազմելով էլեկտրական շղթա:

Դասարանական/ տանը

77. Բացատրել դաձվածքների իմաստները և դրանք ներկայացնել մեկ բառով արտահայտված հոմանիշներով:

Գլուխը բարձր – հպարտ
գլուխը կախ – ճնշված, տխուր
գլխի ընկնել – հասկանալ
գլուխ պահել – ծուլանալ
գլուխը պահել – ապրուստը հոգալ
գլխին գալ – փորձանք
գլխին տալ – փոշմանել, զխչալ
գլխին նստել – չարաշահել, շահագործել
գլուխը տանել –զզվեցնել,  ձանձրացնել
գլուխ տալ – խոնհարվել, ողջունել
գլուխը արդուկել – ձանրացնել
գլխից դուրս – անմիտ խոսել
գլխին բերել – փորձանքի ենթարկել
գլխով անցածը – մտածածը
խոսք գտնել – չիմանալ ինչ ասել
ջան ասել – համաձայնվել
բախտը լալ – դժբախտության հանդիպել
սիրտ տալ – մխիթարել
սրտից հանել – մոռանալ
սիրտը բանալ – բացվել
սիրտը կախ – կասկածե

Պատմություն. Թարգմանություն անգլերենից

Facts about Greece

 • Greece Is the “Sunniest” Country In Europe

According to Greece: Enchantment of the World written by Ann Heinrichs, Greece enjoys on average more than 250 days of sunshine—or three thousand sunny hours—a year, which makes it one of the most sunny countries in the world and the most sunny in Europe.

 • Melbourne Is the City with the Largest Greek Population Outside Greece

According to the latest Australian census, Melbourne has the largest Greek population outside Greece with over 150,000 people being of Greek origin. That technically makes Melbourne the sixth biggest city in terms of Greek population.

 • Greek woman ”rule” the country

According to the 2011 census, Greece’s population is nearly 55% female and a little over 45% male. As a result, nearly 65% of all students in Greek universities are women. Also, women live longer in Greece: their life expectancy is 82.2 while for males it is an average of 77.

 • Greek Men Are the Eighth Tallest in the World

Despite the stereotypes that portray Greek men as usually short and hairy (this might be true, however, after all), according to a survey conducted by AskMen and thanks to the healthy Mediterranean diet and the mild weather, the country’s male population has an average height above 5’10”, which makes them the eighth tallest male population worldwide ahead of Ireland and the United States.

 • Greece Has Thousands of Islands

Even though Greece is only the ninety-seventh biggest country, with a total area of 131,957 km2 (50,949 square miles), it has more than three thousand islands and islets, of which only about 130 are inhabited, with a number of these being some of the most famous in the world. Among them Santorini has been named the most beautiful island in the world multiple times by various travel magazines, blogs, and TV channels including Lonely Planet, BBC, and CNN.

 • There are More Than 4,000 Traditional Dances in Greece

Zorba the Greek, a film starring Anthony Quinn, made it known to the world how much the Greek people love to dance and break plates. Believe it or not Greeks love dancing so much that there are more than four thousand different traditional dances that come from all over Greece and this number accounts for only the officially recognized ones.

 • The Original Santa Claus Was Greek

Those who have done detailed research probably know that the image of the overweight man with a white beard, blue eyes, and pale skin who lives in Northern Europe is nothing but the creation of pop culture mixed with Scandinavian and Germanic pagan stories. The original, historical version of Santa Claus was a Greek bishop who lived in Myra in the fourth century and is better known as Saint Nicholas. He was skinny, had brown eyes and olive skin, and a reputation for secret gift giving: he would put coins in the shoes of those who left them out for him and help the poor and children. Because of his generosity he became the basis, though not physically, for the modern Santa Claus.

 • Greece Has the Lowest Suicide Rate in the European Union

Even though suicide rates have risen dramatically (for Greek standards, that is) in the past five years in the country due to the economic crisis, Greece remains the country with the lowest suicide rate in the European Union and second in the Western world behind Malta. Before the economic crisis, however, only three countries globally (Nepal, Grenada, and Saint Kitts and Nevis) had fewer suicides than Greece.

 • Greece Isn’t Really the Country’s Name

The Greeks refer to their country as Hellas or Ellada and its official name is the Hellenic Republic. However, the vast majority of the world calls Greece, well . . . Greece. Why? The English word derives from the Latin Graecia, which was used by the Romans, and literally means “The land of the Greeks.”

 

Հղումը՝ https://list25.com/25-fascinating-facts-about-modern-greece/

 

Փաստեր Հունաստանի մասին

 1. Հունաստանտ ամենաարևոտ երկիրն է Եվրոպայում

Ըստ Հունաստանի. Աննա Հեինրիչսի-ի կողմից գրված աշխարհի հրաշագործությունը: Հունաստանը միջին հաշվով վայելում է ավելի քան 250 օր արևի լույս, կամ երեք հազար արևոտ ժամ `տարեկան, ինչը նրան դարձնում է աշխարհի ամեն արևոտ երկրներից մեկը Եվրոպայում:

 1. Մելբուրնը Հունաստանից դուրս ամենամեծ բնակչությնով քաղաքն է

Ավստրալիայի վերջին մարդահամարի համաձայն, Մելբուրնը Հունաստանի սահմաններից դուրս ունի ամենամեծ հունական բնակչությունը, որի ավելի քան 150,000 մարդ հույն ծագմամբ է: Դա տեխնիկապես Մելբուրնը դարձնում է վեցերորդ ամենամեծ քաղաքը հույն բնակչության առումով:

 1. Հույն կանայք “իշխում” են երկիրը

2011 թվականի մարդահամարի համաձայն, Հունաստանի բնակչությունը կազմում է գրեթե 55% կին և մի փոքր ավելի ՝ 45% տղամարդ: Արդյունքում, Հունական համալսարաններում ուսանողների բոլոր 65% -ը կանայք են: Բացի այդ, Հունաստանում կանայք ավելի երկար են ապրում. Նրանց կյանքի տևողությունը 82,2 է, իսկ տղամարդկանց համար ՝ միջինից 77:

 1. Հույն տղամարդիկ ութերորդն են հասակով աշխարհում

Չնայած այն կարծրատիպերին, որ հույն տղամարդիկ լինում են որպես կարճ և մազոտ (դա կարող է իրական լինել, այնուամենայնիվ, ի վերջո), ըստ AskMen- ի անցկացրած հարցման և, ի շնորհիվ առողջ միջերկրածովյան սննդակարգի և մեղմ եղանակի, երկրի տղամարդկանց բնակչությունը միջին հաշվով ունի  հինգ ոտնաչափից և տաս սանտիմից բարձր հասակ, ինչը նրանց ստիպում է լինել ութերորդ ամենաբարձր տղամարդիկ ամբողջ աշխարհում՝ Իռլանդիայից և Միացյալ Նահանգներից առաջ:

 1. Հունաստանը ունի հազարավոր կղզիներ

Չնայած Հունաստանը միայն իննսունյոթերորդ խոշորագույն երկիրն է, որի ընդհանուր մակերեսը 131,957 կմ 2 է (50.949 քառ. Մղոն), այն ունի ավելի քան երեք հազար կղզի և կղզիներ, որոնցից միայն 130-ը բնակեցված են, ընդ որում դրանցից մի շարք աշխարհի ամենահայտնիներից: Նրանց թվում Սանտորինին բազմիցս ճանաչվել է աշխարհի ամենագեղեցիկ կղզին ՝ տարբեր ճանապարհորդական ամսագրերի, բլոգերի և հեռուստաալիքների, ներառյալ Lonely Planet- ը, BBC- ն և CNN- ը:

 1. Հունաստանում ավելի քան 4000 ավանդական պար կա

Զորբա հույնը ՝ Էնթոնի Քուինին նկարահանող ֆիլմը աշխարհին հայտնի է դարձել, թե որքան հույն ժողովուրդը սիրում է պարել և կոտրել ափսեները: Հավատաք, թե ոչ, սակայն հույներն այնքան են սիրում պարել, որ գոյություն ունեն ավելի քան չորս հազար տարբեր ավանդական պարեր, որոնք գալիս են ամբողջ Հունաստանից, և այս թիվը հաշվում է միայն պաշտոնապես ճանաչվածների համար:

 1. Օրիգինալ ձմեռ պապիկը հույն էր

Նրանք, ովքեր մանրամասն հետազոտություններ են կատարել, հավանաբար գիտեն, որ Հյուսիսային Եվրոպայում ապրող սպիտակ մորուքով, կապույտ աչքերով և գունատ մաշկ ունեցող գերհագեցած մարդու կերպարը ոչ այլ ինչ է, քան սկանդինավյան և գերմանական հեթանոսական պատմությունների հետ խառնված փոփ մշակույթի ստեղծումը: Ձմեռ պապի բնօրինակ, պատմական տարբերակը հույն եպիսկոպոս էր, որը ապրում էր Մյրայում չորրորդ դարում և ավելի լավ է հայտնի որպես Սուրբ Նիկոլա: Նա բարակ էր, ուներ շագանակագույն աչքեր և ձիթապտղի մաշկ և գաղտնի նվեր մատուցելու համբավ. Նա մետաղադրամներ էր դնում նրանց, ովքեր թողնում էին իրենց իր համար և օգնում աղքատներին ու երեխաներին: Իր մեծահոգության պատճառով նա հիմք է հանդիսացել, չնայած ոչ ֆիզիկապես, ժամանակակից Ձմեռ պապի համար:

 1. Հունաստանը Եվրամիության կազմում ունի ինքնասպանությունների ամենացածր ցուցանիշը

Չնայած վերջին 5 տարիներին երկրում ինքնասպանությունների մակարդակը կտրուկ աճել է (հունական չափանիշների համար, այսինքն) տնտեսական ճգնաժամի պատճառով, Հունաստանը շարունակում է մնալ Եվրամիության տարածքում ինքնասպանությունների ամենացածր ցուցանիշ ունեցող երկիրը և երկրորդը ՝ արևմտյան աշխարհում ՝ Մալթայից ետևում: . Մինչև տնտեսական ճգնաժամը, սակայն, աշխարհում միայն երեք երկիր (Նեպալ, Գրենադա և Սենթ Քիթս և Նևիս) ավելի քիչ ինքնասպանություններ ունեին, քան Հունաստանը:

 1. Հունաստանը իրականում այդ երկրի անունը չէ

Հույներն իրենց երկիրը անվանում են Հելլաս կամ Էլլադա, իսկ նրա պաշտոնական անունը Հելլենական Հանրապետություն է: Այնուամենայնիվ, աշխարհի ճնշող մեծամասնությունը անվանում են նաև Հունաստան: . . Հունաստան: Ինչո՞ւ Անգլերեն բառը բխում է լատինական Graecia- ից, որն օգտագործվել է հռոմեացիների կողմից, և բառացիորեն նշանակում է «հույների երկիր»:

Նյութը թարգմանեցին՝ Միլենա Գոգինյանը և Էլեն Մկրտչյանը

Homework

Ex. 2

 1. I paid for the dinner last night.
 2. When can you pay me back the money I lent you?
 3. Would you like to pay by cash or by credit card?
 4. I spent $50 on books yesterday.
 5. I don’t like lending money to friends.
 6. I borrowed a lot of money from the bank.
 7. They charged us $660 for a bottle of wine.

Ex. 3

 1. Coin is a piece of money made of metal.
 2. Salary is a money a person gets for the work he/she does.
 3. Tax is the money, that you pay to the government.
 4. Loan is money, that somebody (or a bank) lends you.
 5. Mortgage is money, that you borrow from a bank to buy a house.
 6. Cash machine inside or outside a bank where you can get money.

Homework

Ex. 2

 1. I paid for the dinner last night.
 2. When can you pay me back the money I lent you?
 3. Would you like to pay by cash or by credit card?
 4. I spent $50 on books yesterday.
 5. I don’t like lending money to friends.
 6. I borrowed a lot of money from the bank.
 7. They charged us $660 for a bottle of wine.

Ex. 3

 1. Coin is a piece of money made of metal.
 2. Salary is a money a person gets for the work he/she does.
 3. Tax is the money, that you pay to the government.
 4. Loan is money, that somebody (or a bank) lends you.
 5. Mortgage is money, that you borrow from a bank to buy a house.
 6. Cash machine inside or outside a bank where you can get money.