Պատմություն. Թարգմանություն անգլերենից

Facts about Greece

 • Greece Is the “Sunniest” Country In Europe

According to Greece: Enchantment of the World written by Ann Heinrichs, Greece enjoys on average more than 250 days of sunshine—or three thousand sunny hours—a year, which makes it one of the most sunny countries in the world and the most sunny in Europe.

 • Melbourne Is the City with the Largest Greek Population Outside Greece

According to the latest Australian census, Melbourne has the largest Greek population outside Greece with over 150,000 people being of Greek origin. That technically makes Melbourne the sixth biggest city in terms of Greek population.

 • Greek woman ”rule” the country

According to the 2011 census, Greece’s population is nearly 55% female and a little over 45% male. As a result, nearly 65% of all students in Greek universities are women. Also, women live longer in Greece: their life expectancy is 82.2 while for males it is an average of 77.

 • Greek Men Are the Eighth Tallest in the World

Despite the stereotypes that portray Greek men as usually short and hairy (this might be true, however, after all), according to a survey conducted by AskMen and thanks to the healthy Mediterranean diet and the mild weather, the country’s male population has an average height above 5’10”, which makes them the eighth tallest male population worldwide ahead of Ireland and the United States.

 • Greece Has Thousands of Islands

Even though Greece is only the ninety-seventh biggest country, with a total area of 131,957 km2 (50,949 square miles), it has more than three thousand islands and islets, of which only about 130 are inhabited, with a number of these being some of the most famous in the world. Among them Santorini has been named the most beautiful island in the world multiple times by various travel magazines, blogs, and TV channels including Lonely Planet, BBC, and CNN.

 • There are More Than 4,000 Traditional Dances in Greece

Zorba the Greek, a film starring Anthony Quinn, made it known to the world how much the Greek people love to dance and break plates. Believe it or not Greeks love dancing so much that there are more than four thousand different traditional dances that come from all over Greece and this number accounts for only the officially recognized ones.

 • The Original Santa Claus Was Greek

Those who have done detailed research probably know that the image of the overweight man with a white beard, blue eyes, and pale skin who lives in Northern Europe is nothing but the creation of pop culture mixed with Scandinavian and Germanic pagan stories. The original, historical version of Santa Claus was a Greek bishop who lived in Myra in the fourth century and is better known as Saint Nicholas. He was skinny, had brown eyes and olive skin, and a reputation for secret gift giving: he would put coins in the shoes of those who left them out for him and help the poor and children. Because of his generosity he became the basis, though not physically, for the modern Santa Claus.

 • Greece Has the Lowest Suicide Rate in the European Union

Even though suicide rates have risen dramatically (for Greek standards, that is) in the past five years in the country due to the economic crisis, Greece remains the country with the lowest suicide rate in the European Union and second in the Western world behind Malta. Before the economic crisis, however, only three countries globally (Nepal, Grenada, and Saint Kitts and Nevis) had fewer suicides than Greece.

 • Greece Isn’t Really the Country’s Name

The Greeks refer to their country as Hellas or Ellada and its official name is the Hellenic Republic. However, the vast majority of the world calls Greece, well . . . Greece. Why? The English word derives from the Latin Graecia, which was used by the Romans, and literally means “The land of the Greeks.”

 

Հղումը՝ https://list25.com/25-fascinating-facts-about-modern-greece/

 

Փաստեր Հունաստանի մասին

 1. Հունաստանտ ամենաարևոտ երկիրն է Եվրոպայում

Ըստ Հունաստանի. Աննա Հեինրիչսի-ի կողմից գրված աշխարհի հրաշագործությունը: Հունաստանը միջին հաշվով վայելում է ավելի քան 250 օր արևի լույս, կամ երեք հազար արևոտ ժամ `տարեկան, ինչը նրան դարձնում է աշխարհի ամեն արևոտ երկրներից մեկը Եվրոպայում:

 1. Մելբուրնը Հունաստանից դուրս ամենամեծ բնակչությնով քաղաքն է

Ավստրալիայի վերջին մարդահամարի համաձայն, Մելբուրնը Հունաստանի սահմաններից դուրս ունի ամենամեծ հունական բնակչությունը, որի ավելի քան 150,000 մարդ հույն ծագմամբ է: Դա տեխնիկապես Մելբուրնը դարձնում է վեցերորդ ամենամեծ քաղաքը հույն բնակչության առումով:

 1. Հույն կանայք “իշխում” են երկիրը

2011 թվականի մարդահամարի համաձայն, Հունաստանի բնակչությունը կազմում է գրեթե 55% կին և մի փոքր ավելի ՝ 45% տղամարդ: Արդյունքում, Հունական համալսարաններում ուսանողների բոլոր 65% -ը կանայք են: Բացի այդ, Հունաստանում կանայք ավելի երկար են ապրում. Նրանց կյանքի տևողությունը 82,2 է, իսկ տղամարդկանց համար ՝ միջինից 77:

 1. Հույն տղամարդիկ ութերորդն են հասակով աշխարհում

Չնայած այն կարծրատիպերին, որ հույն տղամարդիկ լինում են որպես կարճ և մազոտ (դա կարող է իրական լինել, այնուամենայնիվ, ի վերջո), ըստ AskMen- ի անցկացրած հարցման և, ի շնորհիվ առողջ միջերկրածովյան սննդակարգի և մեղմ եղանակի, երկրի տղամարդկանց բնակչությունը միջին հաշվով ունի  հինգ ոտնաչափից և տաս սանտիմից բարձր հասակ, ինչը նրանց ստիպում է լինել ութերորդ ամենաբարձր տղամարդիկ ամբողջ աշխարհում՝ Իռլանդիայից և Միացյալ Նահանգներից առաջ:

 1. Հունաստանը ունի հազարավոր կղզիներ

Չնայած Հունաստանը միայն իննսունյոթերորդ խոշորագույն երկիրն է, որի ընդհանուր մակերեսը 131,957 կմ 2 է (50.949 քառ. Մղոն), այն ունի ավելի քան երեք հազար կղզի և կղզիներ, որոնցից միայն 130-ը բնակեցված են, ընդ որում դրանցից մի շարք աշխարհի ամենահայտնիներից: Նրանց թվում Սանտորինին բազմիցս ճանաչվել է աշխարհի ամենագեղեցիկ կղզին ՝ տարբեր ճանապարհորդական ամսագրերի, բլոգերի և հեռուստաալիքների, ներառյալ Lonely Planet- ը, BBC- ն և CNN- ը:

 1. Հունաստանում ավելի քան 4000 ավանդական պար կա

Զորբա հույնը ՝ Էնթոնի Քուինին նկարահանող ֆիլմը աշխարհին հայտնի է դարձել, թե որքան հույն ժողովուրդը սիրում է պարել և կոտրել ափսեները: Հավատաք, թե ոչ, սակայն հույներն այնքան են սիրում պարել, որ գոյություն ունեն ավելի քան չորս հազար տարբեր ավանդական պարեր, որոնք գալիս են ամբողջ Հունաստանից, և այս թիվը հաշվում է միայն պաշտոնապես ճանաչվածների համար:

 1. Օրիգինալ ձմեռ պապիկը հույն էր

Նրանք, ովքեր մանրամասն հետազոտություններ են կատարել, հավանաբար գիտեն, որ Հյուսիսային Եվրոպայում ապրող սպիտակ մորուքով, կապույտ աչքերով և գունատ մաշկ ունեցող գերհագեցած մարդու կերպարը ոչ այլ ինչ է, քան սկանդինավյան և գերմանական հեթանոսական պատմությունների հետ խառնված փոփ մշակույթի ստեղծումը: Ձմեռ պապի բնօրինակ, պատմական տարբերակը հույն եպիսկոպոս էր, որը ապրում էր Մյրայում չորրորդ դարում և ավելի լավ է հայտնի որպես Սուրբ Նիկոլա: Նա բարակ էր, ուներ շագանակագույն աչքեր և ձիթապտղի մաշկ և գաղտնի նվեր մատուցելու համբավ. Նա մետաղադրամներ էր դնում նրանց, ովքեր թողնում էին իրենց իր համար և օգնում աղքատներին ու երեխաներին: Իր մեծահոգության պատճառով նա հիմք է հանդիսացել, չնայած ոչ ֆիզիկապես, ժամանակակից Ձմեռ պապի համար:

 1. Հունաստանը Եվրամիության կազմում ունի ինքնասպանությունների ամենացածր ցուցանիշը

Չնայած վերջին 5 տարիներին երկրում ինքնասպանությունների մակարդակը կտրուկ աճել է (հունական չափանիշների համար, այսինքն) տնտեսական ճգնաժամի պատճառով, Հունաստանը շարունակում է մնալ Եվրամիության տարածքում ինքնասպանությունների ամենացածր ցուցանիշ ունեցող երկիրը և երկրորդը ՝ արևմտյան աշխարհում ՝ Մալթայից ետևում: . Մինչև տնտեսական ճգնաժամը, սակայն, աշխարհում միայն երեք երկիր (Նեպալ, Գրենադա և Սենթ Քիթս և Նևիս) ավելի քիչ ինքնասպանություններ ունեին, քան Հունաստանը:

 1. Հունաստանը իրականում այդ երկրի անունը չէ

Հույներն իրենց երկիրը անվանում են Հելլաս կամ Էլլադա, իսկ նրա պաշտոնական անունը Հելլենական Հանրապետություն է: Այնուամենայնիվ, աշխարհի ճնշող մեծամասնությունը անվանում են նաև Հունաստան: . . Հունաստան: Ինչո՞ւ Անգլերեն բառը բխում է լատինական Graecia- ից, որն օգտագործվել է հռոմեացիների կողմից, և բառացիորեն նշանակում է «հույների երկիր»:

Նյութը թարգմանեցին՝ Միլենա Գոգինյանը և Էլեն Մկրտչյանը

Դասարանական

1.Թվարկեք հայկական կամավորական շարժման պատճառները և հետևանքները;

 

2.Պատմեք Դիլմանի ճակատամարտի մասին;

Դիլմանի ճակատամարտը տեղի է ունեցել 1915 թվականին ,ապրիլի 17—18-ին՝ ռուսական կայսրության և թուրքական զորքերի միջև, Ուրմիա լճի շրջանում, Դիլման գյուղաքաղաքի մոտ,առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։Թուրքիան ուզում էր,որ Իրանին և Աֆղվաստանին հանի Անգլիայի և Ռուսաստանի դեմ պատերզամի։ Այդ  պատճառով ապրիլի սկզբներին ռազմական մեծ ուժեր շարժեց դեպի թուրք-իրանական սահմանը։Հաջողության հասնելուց հետո թւրքերը ուզւոմ էին գրավել  Ատրպատականը ապա Նախիջևանի վրայով շարժվել Սիսիան—Գորիս—Շուշի և դուրս գալ Գյանջա։ Խալի Բեյը հարձակում ձեռնարկեց Դիլմանի ուղղությամբ։ Նա ունենր 3-րդ հավաքական դիվիզիան, ոստիկանական և սահմանապահ զորախմբեր, ինչպես նաև քրդակաև հեծյալ գևդեր, 12 հրանոթ։Թովմաս Նազարբեկյանին նշանակվեց Դիլմանի շրջանում գործող զորամասերի ընդհանուր հրամանատար։Ռուսները քանի որ զբաղված էին իրենց ուժերի կենտրոնացումով, թուրքական զորքերն անցան հարձակման և գրավեցին Դիլմանը (ապրիլի 16-ին)։ Առաջինը թուրքերի հետ ընդհարվեց ռուսական բանակում գործող հայկական կամավորական ջոկատը Անդրանիկ Օզանյանի հրամանատարությամբ։

3.Թվարկեք առաջին աշխարհամարտի հետևանքները: