Քիմիա/օքսիդ

Օքսիդներ

Օքսիդեների սահմանումը֊2 տարրի ատամներից կազմված այն բարդ անօրգանական նյութերը,որոնցից մեկը թթվածինն է,մինուս 2 օքսիդացման աստիճանում,կոչվում են օքսիդներ։

Ընդհանուր բանաձևը֊ RxOy

Նյութ֊Պարզ,բարդ

Պարզ նյութեր են

•ոչ մետաղները( ջրածինը H²,հելիումը He, թթվածինը O²,սիլիցիում Si և այլն

•մետաղները(կալցիումը Ca, երկաթը Fe,պղինձը Cu,արծաթը Ag և այլն )

Բարդ նյութերն են

•Օրգանական նյութերը ( ածխածնի միացումների մեծ մասը)

•Անօրգանական ՝( որոնք մոտավորապես կես միլիոն են) օքսիդներ,թթուներ,հիմքեր,աղեր և այլ նյութեր։

Օքսիդներ

•հիմնային օքսիդներ ֊Na²O,CaO,K²O,CuO,BaO,FeO և այլն

•թթվային օքսիդներ առաջացնում են ոչ մետաղները և փոփոխական օքսիդացման աստիճան ցուցաբերող մետաղները բարձրագույն օքսիդացման աստիճաններով ֊ P²O³,SO²,N²O⁵,SO³,J²O⁷,CrO³,Mn²O⁷ և այլն

•երկդիմի(ամֆոտեր) օքսիդներ֊BeO,ZnO,Al²O³,Cr²O³ և այլն

•անտարբեր (աղ չառաջացնող) օքսիդեներ֊N²O,NO,SiO և այլն